Forsiden

als-veteranklub.dk

 

         

 

Kender i den mærkelige fornemmelse man får, når ens familie eller venner kommer med en sammenplantning, og ens umiddelbare (og egentlig ikke særlig høflige) reaktion/tanke er: Hvorfor   kommer folk aldrig med en skærm eller en baglygte til min Nimbus i stedet?

 

Lad os møde en mand, der har fået nok af sammenplantninger. Han har taget skeen i den anden   

hånd og købt sig én......

 

                                                                                                                                                 

Opel Six 1936

Månedens køretøj

November 2009

 

 

Verner Nielsen, Skansevej 13, Fredericia, har 28. marts 1984 søgt Rigspolitichefen om en genpart af registreringsattesten. Dette er afslået med den begrundelse, at arkivmateriale ikke kan findes. Centralregisteret tillader imidlertid, at køretøjet registreres, uanset manglende registreringsattest, såfremt toldvæsenet giver tilladelse til registrering!

  

Ovenstående er sikkert noget mange af os, der er "fjollede" med "gammelt jern", kan nikke genkendende til. Det er da også de udfordringer vores formand Thomas står over for, idet det er ham, der er den lykkelige ejer af køretøjet i kan se ovenfor. Køretøjet er købt af John Pedersen, Varde, og det har været fra ny i DK.

Erstatningsafgiftsattest forefindes hvori der er sket en "afgiftsberigtigelse af køretøj", stemplet "Toldvæsenets Fællesopgaver" (TFO) den 18. december 1984 af en overtoldassistent C. G. Sørige, udstedt til Verner Nielsen.

Af papirerne fremgår det tillige, at køretøjet ikke er blevet indregisrteret herefter, hvorfor kan sikkert kun Verner N. fortælle! Vi håber selvfølgelig alle at Thomas når at få bilen på gaden, inden  myndighederne lægger flere hindringer i vejen, noget de ellers er ret gode til!

                     

Der var lavet en del på køretøjet, da Thomas købte det, som i kan se, men der er lang vej igen, for i mellemtiden har vor formand jo købt sig to Morris 10, som i kunne læse i sidste måned. Projektet er således sat lidt på lavt blus lige for tiden, men han har lovet at være (lidt mere) flink til at berette om hvordan projektet skrider frem.

Af gode grunde kunne jeg så heller ikke få en køretur i denne bil. Ikke noget der ligefrem huer mig!

!!!Sidste nyt er, gud døde mig, at knægten overvejer købet af endnu en Opel Six (sikkert i samme stand som den her)!!!

   

 

 

Ovenfor kan I få et lille indblik i, hvordan "dyret" kommer til at se ud. Ikke helt rigtige årgang, men det giver da en idé. For øvrigt har vi et medlem i Augustenborg, der har et kørende eksemplar af en 1937 Super Six (hvis I vil se én i "levende live").

Blandt de få papirer, der var med køretøjet, findes nedenstående kontrolseddel, som jeg gengiver i original ordlyd og stavemåde. Et dokument, der med sit sjove sprog, er en herlig rejse tilbage i tiden. Læg for øvrigt mærke til, at det pludselig er blevet til en Super Six!

Kontrolseddel nr. K 6338 fra A/S Dansk Cylinder Service, Skovmøllen, Kolding, 30. april 1959:

Vognejer Herr Vognmand N. Pagh, Julivej 15, Fredericia, har fået udført cylinderservice på en Opel Super Six med motornr. 38971. Kilomertælleren stod på 35511, cylinder ø 67,5 + 0.080" overstørrelse. Der er leveret Mahle stempler og "12 stk. 3 m/m Kompr. Ringe, 6 stk. 5 m/m Olieringe med en Tolerance på 0,04 m/m".

Kontrolsedlen er udstyret med følgende "smøre" til Herr Pagh:

"Dette Cylinderarbejde er udført med den største Omhu og Akkuratesse".

"For at Deres Kunde skal faa det fulde Udbytte heraf, er det imidlertid paakrævet, at også Tænding, Carburering, Køling og Smøring er i Orden".

"Vi beder dem instruere Deres Kunde om, at han overholder de specielle Indkøringsforeskrifter, og at han anvender en prima graphiteret Indkøringsolie".

"Vi vil anbefale Dem at fylde varmt Vand paa Kølesystemet, før De starter Motoren første Gang, idet man derved straks faar Cylinderblokken op på sin Arbejdstemperatur, hvilket er meget væsentligt i den allerførste Indkøringsperiode".

 

Six'en var (ifølge Thomas) udstyret med Opel's første hydrauliske bremser. Opel Six var sideventilet og Super Six var topventilet.

Er i interesseret i flere Opel - relaterede oplysninger, har Opel - klubben en fin hjemmeside, som er værd at besøge.

Thomas, se så at komme i gang, jeg vil ud at køre!! Held og lykke med det.

 

Stor skruehilsen.

Poul

 

 

 

Tilbage til forsiden