Forside

als-veteranklub.dk

 

         

 

                                                                                                               

Nyheder

26.12.11

Svært at få udsættelse af syn...

Der har de seneste dage været en del forvirring om man kan få udsættelse af periodisk syn (8 årig for veterankøretøjer), da der den 1. januar 2012 træder en ny bekendtgørelse i kraft. Det skal her understreges, at det i princippet IKKE kan lade sig gøre at få udsættelse, medmindre man har historiske nummerplader OG køretøjet er trafikskadet, under langvarig restaurering (ikke reparationer), er blevet stjålet eller udsat for hærværk eller lignende force majeure-situationer – altså som praksis hos SKAT har været i de seneste år.

Den nye bekendtgørelse (nr. 1962) er lavet som en præcisering af praksis og har ikke været til høring.

Dispensationsmuligheden er lavet, så veterankøretøjet kan beholde det historiske nummer, uanset at køretøjet ikke kommer ud at køre i en længere periode. Ejere uden historiske nummerplader (hvide plader) kan ikke få dispensation, men skal afmelde køretøjet, medmindre de selvfølgelig får synet køretøjet inden synsfristens udløb.

Historiske nummerplader udstedes i dag kun til biler og motorcykler.

SKAT kan i princippet ikke ændre den frist, som er fastlagt i indkaldelsen til syn. Dette gælder uanset at: Der kan være tale om sygdom, ferie, udlandsophold, køb af ny bil, bilen bruges ikke om vinteren mm. Kan køretøjet ikke synes inden for fristen, bør du afmelde det på et skattecenter. Udgiften til nye nummerplader vil helt eller delvis, alt efter periodens længde, blive opvejet af sparet ejerafgift og forsikring. Når køretøjet er afmeldt, behøver det ikke synes, før det igen skal have nye nummerplader på. For at køre køretøjet til syn, skal du leje prøvenummerplader hos motorekspeditionen på et skattecenter. Efter syn kan du igen købe nummerplader til køretøjet.

Såfremt du ikke får synet dit køretøj inden fristen, sendes der efter fristen for syn et erindringsbrev til bruger/ejer af køretøjet. Herefter overgår sagen til politiet, som har mulighed for at inddrage køretøjets nummerplader og udstede bødeforlæg.

Ansøgning om dispensation skal være SKAT i hænde inden fristen for syn udløber.

Generelt kan man derfor sige, at det er en god idé at holde øje med hvornår ens veterankøretøj skal til syn og så få det gjort inden evt. vinterperioden.

Kilde: motorhistorisk.dk 

22.12.11

Indbydelse til generalforsamling i Als-veteranklub.dk tirsdag d. 24/1 2012

Kontingent 2012

Kontingent på 120kr. årligt, som vedtaget på generalforsamlingen 2011, skal indbetales senest d. 6. marts 2012 til klubaften. Husk at det kun er de medlemmer der har betalt kontingent for året 2012 som har stemmeret til generalforsamlingen!

Kontingent kan betales direkte til kasserer Ole Nielsen ved generalforsamling, klubaften eller indbetales på Broager Sparekasse reg. nr. 9797 konto nr. 0000810622 (ved bankoverførsel husk at angiv navn og medlemsnummer). OBS.., der sendes ingen Girokort..!

 

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 24. januar 2012 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek – Kongevej 19-27 - 6400 Sønderborg. Klubben er vært med kaffe og småkager.

Indkaldelsen er blevet sendt d. 21. december 2011 og min. 4 uger før som angivet efter vedtægterne.

 

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen på generalforsamlingen sker normalt ved håndsoprækning og det er kun de medlemmer der har betalt kontingent for året 2012 som har stemmeret!

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse af det kommende års budget.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter.
 6. Ændring af vedtægter.
 7. Klublokaler.
 8. Eventuelt. 

 Forslag fra medlemmerne kan optages på dagsordenen under forudsætning af, at de er formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Kontakt: Thomas Nielsen – Stationsgade 9D, 6400 Sønderborg – Tlf. 20885476

formand@als-veteranklub.dk

 

Dirigent

Geert Corneliussen er blevet foreslået som dirigent.

Andre kandidater til dirigent kan foreslås helt frem til valget.

 

Valg
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Formand – Thomas Nielsen, modtager genvalg.

Sekretær – Emil Uhlmann, modtager ikke genvalg.  

Bestyrelses medlem – Arne M. Møller, modtager genvalg.

1. Suppleant – Iver Clausen, modtager ikke genvalg.

2. Suppleant – Forslag..? 

 

Da Poul trådte ud af bestyrelsen overtog Arne som suppleant hans bestyrelsespost, derfor er både den og suppleantposten yderligere sat på valg denne gang.

 

Følgende er hidtil blevet foreslået som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter:

Jacob Nielsen (”Snehvide” Morris Traveller)

Andre kandidater til bestyrelsen kan foreslås helt frem til valget.

 

Vedtægter

Der er kommet forslag om ændring af § 3, teksten vedrørende "omkostninger ved indmelding" og "data ved indmelding (billede)", skal ændres/slettes, eller efterleves.

Der er også kommet forslag om at der bliver tilføjet "at kontingentet gælder for alle på adressen hjemmeboende", for at undgå A- og B-medlemskaber og man kan tillade sig at tage samlever/børn med, uden at nogen ser skævt til det.

 

Klublokaler

Som sikkert alle ved har Egon ”Solgt” ejendommen og dermed også Hønsehuset…

Vi har haft følehornene ude efter nye lokaler men hidtil uden held, selvfølgelig har vi muligheden at låne og leje os ind forskellige steder men det ville nu være rart med et fast tilholdssted.

Kommunen har solgt ud af diverse ejendomme men desværre skal man købe disse og det har vi desværre ikke råd til og heller ikke til de efterfølgende omkostninger i form af faste udgifter og vedligehold.

Der arbejdes videre med sagen og skulle I ligge inde med ideer, forslag eller gode forbindelser så kontakt os endeligt…  

 

Arrangementer 2012

Januar      3. – O.B.S. Der afholdes der ingen klubaften i januar..!

24. - Generalforsamling kl.19.00 - Biblioteket Sønderborg - Kongevej 19-27 - 6400 Sønderborg

28. - Vissenbjerg Stumpemarked - Tag hul på sæson 2012 og besøg Fyns største stumpemarked i Vissenbjerg Hallerne. Åben 9.00-16.00. Det besøges af ca. 2.000 mennesker, her er ca. 2000 m2 fyldt op med stumper til alle slags køretøjer, litteratur samt kræmmerting. Det er 20. gang dette stumpemarked afholdes.

Februar    3.-5. - Bremen Classic Motorshow http://www.classicmotorshow.de

7. - Als-veteranklub.dk tirsdags vinterarrangement fra kl.19.00 - Motor journalist Jens Jessen som bl.a. skriver til Veteranposten mm. og forfatter bøger, kommer og fortæller...

Marts       6. - Als-veteranklub.dk tirsdags vinterarrangement – Nærmere info kommer senere.

24.-25. - Bilmesse & Brugtmarked i Fredericia - Største danske bilmesse og stumpemarked for både klassikere og veteraner. Næsten 30.000 kvm. fyldt med biler, MC og stumper. Over 200 specialbiler er til salg. 4000 kvm. Antik,- samler og kræmmermarked. http://www.bilmesse-brugtmarked.dk

April        4. –OBS Onsdag - Als-veteranklub.dk vinterarrangement kl.19.00 - Ib Lynge kommer og fortæller om MG´s historie... Biblioteket Sønderborg - Kongevej 19-27 - 6400 Sønderborg

Maj          26. - Oldtimerløbet Gråsten-Flensborg - Danmarks største træf på hjul - Oldtimerløbet for knallerter, motorcykler, scootere og biler fra de gode gamle dage. http://www.oldtimerloebet.dk – Husk selv at melde jer til.

Juni          5. - National veterankøredag - Klubben arrangerer igen en tur ud i det blå...

9. - Englændertræf i Løgumkloster - Tilmelding: Bent Jessen tlf. 51892758 englaender@forum.dk – Husk selv at melde jer til.

 

Til sidst vil vi gerne benytte chancen til at ønske er rigtig glædelig jul og et godt nytår til dig og din familie.., sige tak for en god køresæson 2011, ikke mindst for opbakningen om klubben og dens arrangementer. 

 

Mvh.

Bestyrelsen for Als-veteranklub.dk

4.12.11

Masser af nyheder og datoer i 2012 på arrangementskalenderen...

Thomas

21.11.11

Arrangementsudvalget har haft møde, og jeg har været så uforsigtig, at melde mig (igen) som frivillig!
Vi havde et rigtig godt møde hos Kurt Kadett, og jeg foreslår at i allerede nu starter med at kontrollere dæktryk, olie o.s.v., o.s.v. Vi planlægger nemlig aktiviteter til næste år i en sådan mængde, at motorerne slet ikke når at blive kolde. Så sæt allerede nu krydser i alle weekenderne i næste køresæson, så kommer nærmere informationer senere!
Næste møde afholdes hos Gert den 1.2.2012, så har du foreslag til aktiviteter, så send dem til formanden. 
Vi ses derude, når Mr. Frost er taget længere nordpå.

Poul 

6.11.11

Så er der lagt mange nye billeder ind i vores foto Galleri... God fornøjelse

Thomas

2.11.11

Så har vi været til en meget interessant aften på Østerlund gamle kro i Nordborg, i selskab med Knud fra "Æ Kleinbahn", hvor vi hørte en masse røverhistorier fra gamle dage. Dejligt med så mange glade mennesker der var mødt op. Tak til Knud, de fremmødte medlemmer, og til Kurt Kadett for at have planlagt det hele på smukkeste vis.
Jeg tror, som det også blev foreslået inden vi gik hver til sit, at vi skal lave en tur mere engang i fremtiden, for at følge deres bestræbelser på at komme tilbage til fortiden.

Poul

2.9.11

Spændende nyt i arrangementskalenderen....

13.7.11

Så er historien om vores tur til Zeppelin-og Garnisonsmuseet i Tønder den 7. maj skrevet, og kan læses under Billeder. Mange tak til alle der deltog.

Poul

8.7.11

Forbrugerundersøgelsen vedrørende "Månedens Køretøj" er nu afsluttet.
Det blev en bragende succes. 9 ud af 135 svarede!
Den opmærksomme lytter vil straks spørge sig selv: Hvordan kan dét være en bragende succes???
Jo, alle 9 svarede yderst positivt på undersøgelsen, og ville gerne have serien forsatte.
Fremtiden for "Månedens Køretøj" er stadig usikker.

Poul

1.7.11

D. 3. juli er vi af Dansk Veteranbilklub belevet inviteret med til ringridningsoptog med gamle biler i Aabenraa. Mødested kl. 10.15 bag ved resturent Jorden på havnen Aabenraa og og kører til pladsen kl. 11.00

D. 9. juli er der oldtimertræf i Røllum (Gratis deltagelse i år)

D. 6.-7. august kalder den lille by Mjang på Als atter til Veterantraktor- og Maskinudstilling samt til stumpemarked, fra kl. 10:00-16:00. Det er 7 år i træk man nu afholder træffet, og det er vokset pænt, stødt og roligt fra år til år, og efter tilkendegivelserne at dømme, skal der også i år blive nok at se på. Mange har allerede meldt deres ankomst til dette lille og hyggelige træf lige udenfor Augustenborg.

18.6.11

Ny artikelserie ser måske dagens lys!
Med jeres hjælp tænkes startet en ny serie omhandlende gamle bil- og motorcykelforhandlere, tankstationer, mekanikerværksteder o.s.v. i vores klubområde. Kort sagt, alt hvad der har med vores skønne hobby at gøre.
Har du altså været i lære hos, kender noget til, har eller har haft familie ...o.s.v....o.s.v...?
Kort sagt. Alt har interesse.
I kontakter mig. Jeg kommer og snakker.
Det eneste der mangler, er at i kontakter mig, og at jeg finder en scanner, så vi kan få lagt eventuelle billeder ind.
Glæder mig til at høre fra jer.

Mvh Poul

25.05.11

Vi må desværre meddele at vores medlem Kurt Tæstensen er gået pludseligt bort.
Klubben sender en bårebuket til bisættelsen som foregår i Christianskirken d. 27.5 fra kl. 12.30

Mvh. Thomas

17.05.11

Forbrugerundersøgelse:
Jeg overvejer at genoptage serien "Månedens Køretøj".
Da der dog ikke har været ret mange (altså ikke over 7), der har givet udtryk for at de synes om serien, beder jeg jer skrive til mig med jeres mening.
Det tager i hvert fald 4 aftener og én solskinsformiddag eller -eftermiddag i hver måned at lave serien, så jeg vil selvfølgelig ikke fortsætte, hvis der ikke er "stemning" for det!
Medlemmer bedes venligst angive deres medlemsnummer.
Husk sidste frist er 20.6.

Mvh
MisterPNorton@hotmail.com

24.04.11

Nu er vi ved at komme godt i gang igen med køresæsonen...

Jeg skulle hilse mange gange fra John Callesen og sige tak for den store opbakning til hans Callesen Invest åbent hus arrangement i Tandslet.
Han har sagt at det bliver til en årlig tradition påskelørdag så vi kan godt sætte kryds i kalenderen.

Mvh.
Thomas
 

24.02.11

Der er kommet en masse nyt i  arrangementskalenderen 2011...

Der er blevet sendt nyhedsbreve ud pr. mail og post, skulle der være nogen der endnu ikke har modtaget noget bedes de kontakte formanden...

Der er også stadig ledige pladser til kraftvarmeværksturen den 3. maj...

Mvh.
Thomas

13.02.11

Der er lagt billeder ud på siden fra juleafslutning, DVK i Aabenraa, generalforsamling og Bremen Classic Motorshow...

Mvh.
Thomas

22.01.11

Her kan I downloade referatet fra vores generalforsamling som word fil: Hent fil
Og de redigerede vedtægter: Hent fil

Mvh.
Thomas
 

08.01.11

Vores generalforsamling mandag d. 17. jan. 2011 er også blevet flyttet til Sønderborg bibliotek på Kongevej - Ingang fra Hilmar Finsensgade - 2. sal.

Mvh.
Thomas

30.12.10

Vores klubaften d. 4. jan. 2011 er blevet flyttet til Sønderborg bibliotek på Kongevej.

På grund af sne i gårdspladsen og frosne vandrør på toiletet har vi valget at finde et andet lokale til klubaftenen.

Mvh.
Thomas
 

16.12.10

Hermed indbydes til generalforsamling i Als-veteranklub.dk mandag d. 17/1 2011

 

Kontingent 2011

Kontingent på 100kr. årligt fastholdes og indbetales senest d. 1. marts 2011 til klubaften.

Kontingent kan indbetales direkte til kasserer Ole Nielsen ved generalforsamling, klubaften eller på Broager Sparekasse reg. nr. 9797 konto nr. 0000810622 (ved bankoverførsel husk at angiv navn og gerne medlemsnummer). 

Bestyrelsen har valgt at afskaffe medlemsbeviset da det ikke havde nogen praktisk betydning men det kun var forbundet med omkostninger at fremstille og portoen til forsendelse.

 

OBS.., der sendes ingen Girokort.

 

Husk, at kun de medlemmer der har betalt kontingent for året 2011 har stemmeret til generalforsamlingen!

 

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d. 17. januar 2011 kl. 19.00 i hønsehuset, Ulkebøldam 9 – 6400 Sønderborg. Klubben er vært med kaffe og småkager.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Finansiering af MhS.
 4. Ændring af vedtægter.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleant.
 6. Fremlæggelse af regnskab.
 7. Fremlæggelse af det kommende års budget.
 8. Eventuelt. 

Forslag fra medlemmerne kan optages på dagsordenen under forudsætning af, at de er formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

MhS

Vi skal finde ud af om finansieringen af vores MhS medlemskab skal foregå ved kontingent stigning på ca. 20kr. i 2012 eller om der er andre forslag.

 

Vedtægter

Ændringer der skal stemmes om er:
§ 3: Medlemsbeviser afskaffes af praktisk og økonomisk årsag.

§ 4 fremtidssikres ved at klubbens bankdata ændres til: Klubben har en konto i et pengeinstitut hvor kontingent kan indbetales, kontonummer og anden relevant information oplyses af fungerende kasserer.

 

Valg
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Næstformand – Egon Kellmann, modtager genvalg.

Kasserer – Ole Nielsen, modtager genvalg.  

Suppleant – Arne M. Møller, modtager genvalg.

 

Er der andre kandidater til bestyrelsen så kan disse foreslås helt frem til valget.

 

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen på generalforsamlingen sker normalt ved håndsoprækning og det er kun de medlemmer der har betalt kontingent for året 2011 som har stemmeret!

 

 

Mvh. Bestyrelsen for Als-veteranklub.dk

12.12.10

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. december kl. 19.00

Diana havde meddelt at hun desværre ikke kunne deltage og dermed heller ikke lægge ”hus” til vores bestyrelsesmøde. Derfor var mødet flyttet til Hønsehuset i stedet. Emil var heller ikke til stede.

Her er de punkter vi havde oppe og vende på mødet:

1.      Finde en dato til generalforsamling – Mandag d. 17. januar 2011

2.      Finde en dato til næste bestyrelsesmøde – Torsdag d. 10. februar 2011

3.      Til valg på generalforsamling: Næstformand, kasserer og suppleant (Arne) – Alle modtager genvalg

4.      Redigering af vedtægterne, der står at vi har bankkonto i Nykredit – Godkendt, alle var enige

5.      Andre emner til generalforsamling? - Ingen

6.      Strategi for uddeling af medlemsbevis, evt. afskaffelse – Efter kort debat blev alle enige om afskaffelse.

7.      Forslag om kasserer fremlægger nyeste regnskab til hvert bestyrelsesmøde – Betinget afvist men kort gennemgang

8.      Forslag om loft så at der ikke "ryger" penge ud af kassen inden det er vedtaget på et bestyrelsesmøde - Afvist

9.      Forslag om at undlade at sende dyre breve ud mere – Afvist men begrænses mest muligt

10.  Strategi for at få de resterende medlemmers mobilnummer og E-mail – Opfordring men ellers er det op til folk selv om de ønsker at få info fra os

11.  Referat fra MhS årsmøde

12.  Orientering fra arrangementsudvalget – Primært om Ærø tur

13.  Torsdagstræf hver uge i sommerhalvåret – Godkendt at prøve i 2011

14.  Arrangement d. 1. tirsdag i måneden - Godkendt at prøve i 2011

15.  Undersøge om vores indmeldelsesskema skal "moderniseres" – Nyt skema fremlagt og godkendt

16.  Forslag at klubben får en ny og mere alsidig/brugervenlig hjemmeside – Betinget afvist men undersøges

17.  Plakat og flyer til vores træf i august – Godkendt og skal bestilles

18.  Investering i en projektor/bærbar til klubaften arrangementer mm. – Betinget godkendt, afhængig af tilbud

19.  Klubsamarbejde med Tønder – Vestjysk – Sydjysk – Bør genoptages

20.  Eventuelt – Nye medlemmer betaler fra 1/9 50,- kr. i kontingent, fra 1/11 for det kommende år og leje af Hønsehus sættes op til 1500,- kr. pr. år.

8.12.10

Jeg vil gerne endnu engang sige tak til Jacob for sin Nordkap fortælling, til Margit og Bent for at have bagt æbleskiver og lavet marmelade til os og især en stor tak til en vi lidt glemte i går aftes, Egon som havde pyntet op, varmet gløg og æbleskiver så vi kunne få en hyggelig aften..!

Mvh. Thomas

7.12.10

Veterankøretøjer undtages fra ny registreringsafgift

Skatteministeren har nu svaret på MhS høringssvar, at veterankøretøjer er undtaget fra den nye afgift på skadede biler i det nye finanslovsforslag. Skatteministeren har i det store hele taget MhS høringssvaret til efterretning. Loven forventes vedtaget på et Folketingsmøde den 14. dec. 

23.11.10

Veterankøretøjer i klemme i ny finanslov

I finansloven for 2011, som netop nu er til behandling i Folketinget, foreslår regeringen og dennes støttepartier, at der indføres nye regler for registreringsafgift af skadede biler. Det betyder, at de mange historiske veterankøretøjer kommer i klemme, hvis finanslovforslaget ikke laves om.

De nuværende regler siger, at der skal svares ny registreringsafgift af skadede køretøjer, hvis udgiften til reparation af et skadet køretøj udgør mere end 75 procent af handelsværdien – med mindre køretøjet er et veterankøretøj mere end 35 år gammelt. Denne procentsats sænkes nu til 65 procent for dels at skaffe flere penge til Staten og dels for at skifte ud i den danske vognpark.

I det nye finanslovsforslag er de historiske køretøjer blevet overset, så loven kan tolkes derhen, at også veterankøretøjer skal svare ny registreringsafgift, hvis reparationerne overstiger 65 procent. Mange veterankøretøjer har en forholdsvis lav handelsværdi (til gengæld har de stor affektionsværdi), hvor selv ret små reparationer hurtigt kan overstige den reelle handelsværdi.

I praksis vil det betyde, at langt flere veterankøretøjer, som Folketinget er enig om er en vigtig og vægtig del af den danske kulturarv, forsvinder, idet det simpelthen bliver for dyrt at få et historisk køretøj køreklart efter et større uheld. Bilerne vil i stedet blive skrottet.

Motorhistorisk Samråd (MhS) har indgivet høringssvar til Folketinget i forbindelse med finansloven og har her påpeget det uhensigtsmæssige i, at loven rammer de motorhistoriske køretøjer. MhS håber, at loven vil blive lavet om, så det præciseres, at alle motorkøretøjer mere end 35 år gamle vil blive undtaget fra den nye registreringsafgift.

Kilde: MhS

11.11.10

Så har vi været på besøg hos Detlef på Notmarkhus. Vi havde, sammen med folk fra Dansk Veteran Traktor Klub, en meget hyggelig aften, med fordrag/historier, god mad og hyggelig samvær med ligesindede. Tak til Detlef for at invitere os, og tak til de fremmødte medlemmer for deres støtte.

 
 

Mvh
Poul og Thomas

09.11.10

Vi har haft møde i arrangements-udvalget og drøftet diverse emner/muligheder som skal ske i løbet af 2011. Det vil nu blive fremlagt på vores bestyrelsesmøde den 2.12. og så må vi se hvad vi kommer frem til. I hører nærmere senere.

Mvh
Poul 

04.11.10

Så har vi lige holdt debataften om hvad vi skal foretage os resten af vinteren og til næste køresæson.
Desuden har jeg tilføjet ting vi har talt om på arrangements-udvalgs-møderne.

Vedrørende den 5. juni (Grundlovsdag - Farsdag) bliver der nok indlagt en spisepause inden vi "kaster" os ud i nogen aktivitet. I år gik der for længe inden vi kunne spise, og vi blev alle ret sultne. Jes mente vi skulle holde os til det planlagte, og ikke lave ændringer. Løsningen bliver nok at vi bliver nødt til at køre turen igennem dagen inden. Sikkert gerne af én der ikke har lavet arrangementet.
Thomas kunne berette, at jeg har haft kontakt til Søren fra Augustenborg om at låne hans værksted til "skrueaftener", en tanke jeg har leget med lige siden vi startede klubben. Er der nogen derude der vil hjælpe mig med at få det startet?
Ligeledes kunne han fortælle, at jeg har haft snakket med Jacob om at komme forbi og holde et indlæg om hans tur til Nordkap. Som i kan se på forsiden, er det lykkedes mig at overtale ham. Alle er inviteret til at komme forbi og fejre julen, og høre hvad han har oplevet!
Hans har haft kontakt til vore "lidelsesfæller" på Ærø. Hvis vi kommer og udstiller vore køretøjer offentligt, kan vi få en god rabat til færgen, der jo koster en formue. Måske klubben giver et tilskud? Vi har talt om måske juni måned. Med overnatning? Egon mente Hotel Ærø Strand ville være noget.
Thomas har foreslået en bustur til Autogalleriet i Herning. Hans har lovet at kigge forbi deroppe for at finde ud af om det er en tur værd. Der var også en ide fremme om at besøge Sønderjysk Brandværnsmuseum i Gram på vejen hjem, måske med spisning på Øster Højst Kro, hvor Thomas har gode kontakter til. Ellers kunne vi lave  en særskilt tur til de sidste to punkter.
Egeskov Slot har været på dagsordenen flere gange, både som en bustur, men også hvor vi kører selv og fylder bilerne, så det ikke bliver så dyrt. Der har været tale om at klubben giver et tilskud.
Så har Thomas fået en henvendelse om klubben vil køre med syge børn for Kræftens Bekæmpelse. Det bliver nok til september.
Kurt og Marianne kunne berette om deres tur til Melby i Tyskland. Det skulle efter sigende være rigtig godt. De vil finde ud af datoen for næste års træf, og måske en hjemmeside-adresse. Har på fornemmelsen, at de får lov til at arrangere en tur derned.
Kurt fra Guderup mente at Kraft-varmeværket ville være et besøg værd. Kan du ikke arbejde videre med den ide, Kurt?
Bent mente at bueskydning kunne være en sjov ting at prøve. Det falder i god tråd med hvad vi allerede har talt om i arrangements-udvalget. Jeg har foreslået, at vi udpeger nogle små-udvalg bestående af ca. 3 - 4 personer, der bor i et bestemt område (så de ikke skal køre så langt i forbindelse med planlægningen) til at arrangere diverse sommer-aktiviteter. Det kan være alt fra en køretur til et forhindringsløb, grillaften, "kaffe-slabberas" o.s.v., o.s.v. Thomas har forfinet ideen ved at foreslå, at vi gør det hver første tirsdag i måneden, lige som vi gør om vinteren.
Billy fortalte mig til vores træf i august, at hans søn Kenneth skulle over vestpå den dag, for at være official ved en løb med klassiske biler. Jeg har foreslået Kenneth at han arbejder på at skabe en kontakt. Måske vi kunne besøge dem, eller de os. De kører jo nok i de samme biler som mange af os gør, så måske nogen kunne have lyst til at begive sig ud i den sport, eller vi kunne bare nyde bilerne.
Vi har snakket lidt om at besøge andre klubber, eller få besøg af dem, for at høre hvad de foretager sig. Thomas har haft kontakt til Tønder og det lader til, at de mødes forskellige steder i løbet af vinteren, f.eks. ved firmaer o.l.
Hans mente en kaffe-/madtur til Okse-ørene måske ville være noget, hvor jeg så tilføjede at vi måske kunne kombinere det med en tur til Kobbermølle (måske bedre kendt som Kupfermühle), der jo som i nok ved, er anlagt af Kedde 4-tal som kobberfabrik i 1770-erne, og lidt har et udseende som Nyboder i Kbhvn. Museet er ikke særligt stort, og har nogle skæve åbningstider. Nogen der vil lave en tur?
Thomas nævnte Frøslevlejren som værende en tur værd. Herhjemme har jeg en lang liste over ting og steder, som jeg absolut må besøge inden jeg engang skal herfra. Det kunne være Post- og Telegrafmuseet i Kbhvn.,    B & O-museet i Struer, Industrimuseet i Horsens (incl. Nimbusmuseet) eller Danmarks Tekniske Museum i Helsigør. Det kunne også være et sted som Frøslevlejren. Der har jeg andrig været, trods det at vi bor så tæt på. Jeg synes faktisk man skylder stedet et besøg, hvis ikke for andet, så for at ære de der døde, for at vi andre kan leve. Nogen der har modet til at lave en tur???
Vi har drøftet hvad vi gør, når eller hvis vi ikke længere kan være ved Egon. Hvis der var et medlem der har pladsen, så vi måske også kunne få et værksted, ville det jo være det mest ideelle. Måske noget i retningen af hvad Fergusonmuseet har, med en støtteforening (se www.fergusonmuseum.dk). Hvis i ikke har været der, har i ikke oplevet det bedste endnu, efter min mening. Sådan noget burde enhver mand (M/K) have i sin baghave! Desværre har det de sidste par år været i samme weekend som Oldtimerløbet i Gråsten. Jeg foreslår at vi laver en studie-bustur derop (det er i Glud ved Horsens).   

Det var vist hvad der blev drøftet til vores fællesmøde, og på vore sidste arrangement-udvalgs-møder. Jeg kan da lige kort nævne nogle få ting fra min egen liste.
Løjt Kirkebys Knallert Museum (måske incl. en kaffetur til Barsø? Hvornår har du sidst været der?).
Kalvø (ved Genner).
Hærvejen.
Harteværket ved Kolding (elværk).
Landbomuseet Brødsgård i Harte ved Kolding.
Sønderjyllands Radiomuseum på EUC-Syd i Sdbg.
Vagn´s SAAB-museum i Svendstrup (jeg var ikke med sidste gang).
Elmuseet Tørring og Christiansdal ved Haderslev (måske incl. et besøg i Dyrehaven).
+ ca. 30 andre forslag.
Derudover søger jeg folk, der vil vise gamle (lys)billeder fra deres (ferie)ture i ind og udland, så vi kan gense hvordan vi gik klædt i f.eks. tresserne, og hvilke køretøjer der blev brugt. Vi kunne nok få os et par billige grin!
Er der folk, der gerne vil vise billeder
og eventuelt fortælle om restaureringen af deres køretøj? Fortælle hvad de har oplevet af sjove og mindre sjove ting. Måske vi ligefrem kunne lave en tema-aften hvor flere tog deres billeder med, så vi kunne få os en rigtig god hyggesludder. Meld jer.
Er der nogen, der har lyst til at vise sit værksted frem??

Ja, det var vist det! Har jeg glemt noget, eller har i noget at tilføje (måske en god idé?), så sig frem. 

Mvh
Poul

24.09.10

Jeg vil gerne sige tak for det store fremmøde til årets sidste træf ved Sønderborg Slot, det var en hyggelig og dejlig sensommer aften og vejret var atter med os.

Tirsdag d. 5. oktober fra kl. 19.00 holder vi vores første "vinter" arrangement i Hønsehuset på Ulkebøldam 9, 6400 Sønderborg.
Der bliver afholdet stumpemarked for vore medlemmer så tøm loft og garage for ekstra dele.., kom og gør en god handel eller find måske det du mangler..!
Der blir stillet bordre op laden og der kommer kaffe på kanden.

Der arbejdes på nogle ting til vore vinterarrangementer, blandt andet med Motorhistorisk Samråd, AutoGalleriet og et besøg ved Dansk Veteranklub i Åbenrå... men meget mere om det senere.
Vi vil stadig gerne have nogle forslag til hvad vi skal fortage os til vinters og ikke mindst til næste år. Vi er også modtagelige overfor ris og ros..!

Mvh.
Thomas

17.09.10

Hej allesammen med "klassiske køretøjer"

Jeg har været inde på Motorhistorisk Sammenråd (MhS), som iøvrigt har fået en fin ny hjemmeside, hvor de skriver:

Skatteministeriet er kommet med en ny bekendtgørelse om registrering af køretøjer. Bekendtgørelsen betyder, at fra 1/4 2011 udvides adgangen til at få historiske korrekte nummerplader til at gælde for køretøjer indregistreret 1. gang i perioden fra 1/4 1958 til 1/4 1976 (sorte 2 bogstavs nummerplader).

Efter 1/4 2011 kan således alle køretøjer registreret før 1/4 1976 få historisk korrekt nummerplade. MhS drøfter i øjeblikket med Skatteministeriet om, hvordan de nye regler for historiske nummerplader skal administreres.

Det ligger dog fast, at der IKKE kan søges om historiske nummerplader til køretøjer indregistreret første gang i perioden 1/4 1958 til 1/4 1976 før efter 1/4l 2011.

Så snart en endelig aftale med Skatteministeriet ligger fast, offentliggør vi det her på siden. MhS regner med, at afklaringen foreligger inden årets udgang.

Der kan selvfølgelig fortsat søges om historiske nummerplader til køretøjer fra før 1/4 1958.

Hele den nye registreringsbekendtgørelse kan ses på www.retsinfo.dk nr.811, 2010.

Uddrag af: Bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv.

Historisk korrekte nummerplader

§ 79. SKAT kan tillade brug af en historisk korrekt nummerplade på et køretøj, der er registreret første gang før den 1. april 1976. En historisk korrekt nummerplade er en nummerplade af en type og med et registreringsnummer fra før den 1. april 1976.

Stk. 2. En historisk korrekt nummerplade forsynes med geografisk korrekte kendingsbogstaver.

Stk. 3. Nummerpladen udleveres samtidig med, at køretøjet registreres med det historisk korrekte registreringsnummer. Registrering skal ske senest 6 måneder efter, at ansøgningen er imødekommet. Er registrering ikke sket inden fristens udløb, destrueres nummerpladen.

Stk. 4. En historisk korrekt nummerplade følger køretøjet. Afregistreres køretøjet, eller omregistreres køretøjet med et nyt registreringsnummer, skal nummerpladen afleveres til SKAT.

 

Mvh. Thomas

11.09.10

Hej allesammen...

Vi er lørdag d. 18. september inviteret med til udstille vore køretøjer til Helligblodsmarkedet i Lysabild, det foregår ved kirken fra kl. 11.00... For mere info kontakt Laila Lyck på tlf. 24248870

Marmelade, kæledyrskue og halmlabyrint ved Helligblodsmarked i Lysabild!

Af borgerjournalist Viggo Vandkær Thomsen, Lysabild, Sydals til JyskeVestkysten

En af mange årtiers store markedsoplevelser er på vej til Lysabild kirke og omgivelser med stader med marmelade, sognets kæledyr i udstilling, honning, hjemmesko og konkurrencer i håndbold og fodbold samt børn og voksnes, unge og såmænd også ældres mulighed for at stige op i kæmpekran og nyde udsigten over herlighederne omkring kirke og præstegård eller lege skjul i en halmlabyrint! Og det sker lørdag 18. september 2o1o.

Og historien? Ja, den er et stort drama. Tilbage i middelalderen løftede Lysabild-præsten altervinen og sagde:"Dette er Jesu blod!" - og vinen blev blod! Og rystende løftede han brødet "Dette er Jesu legeme! - og brødet blev kød!
Det var virkelig en UNDER. Folk tænkte: Kan der ske eet under, kan der ske flere. I hundredvis strømmede syge til Lysabild for at bede om helbredelse. Kirkens folk tænkte: Her kan sælges. Og der blev opsat boder, som blev til "Helligblodsmarkederne". Penge strømmede ind. Det siges, at formuen blev så stor, at man byggede tårn på kirken, netop i 14oo-tallet.

- Det er dette ældgamle Helligblodsmarked, vi nu giver nyt liv, siger formanden for markedets styregruppe, Erling Junker, Lysabild. Vi henvender os til sognets folk, og vi er virkelig tilfredse med den store interesse, som rigtig mange viser - vi har endnu flere stadepladser, interesserede fra Lysabild sogn kan få plads hos mig på tlf. 74 4o 49 27 - vi har fået ikke mindre end 4o vidt forskellige aftaler, som viser idérigdom uden lige.

Styregruppen består af Birthe Bladt, Lysabild, Tina Lydiksen, Vibøge, Hanne Skyum, Kegnæs præstegård og altså Erling Junker, Lysabild.

Ved Helligblodsmarkedet lørdag 18. september 2o1o vil alle interesserede være velkomne, ganske som i de dramatiske dage i middelalderen.

30.08.10

Så er Månedens Køretøj for september "i luften". Læs med om over tredive år's køreglæde med samme bil!

Poul

26.08.10

En lille artikel på JyskeVestkysten...

http://www.jv.dk/artikel/940589:Mit-Soenderborg--Veteranbiler-paa-besoeg?image=0#image

25.08.10

Ja, hvad man ikke alt finder på det internet...

Prøv at se om I er med på klippet her fra vores tur d. 5. juni 2010:
http://www.youtube.com/watch?v=2A_xODqlKWQ

Tak til Henrik for at have sendt mig dette link.

Mvh.
Thomas

24.08.10

Nu er beretningen om vores oldtimertræf og stumpemarked lagt ud under billeder 2010..!

Mvh.
Thomas og Poul

23.08.10

Så er Als-veteranklub.dk´s oldtimertræf og stumpemarked vel overstået...

Tak til alle der har vist interesse og til alle der har hjulpet til at de hele forløb så godt..!

Der kommer en beretning her på siden snarest.

Mvh.
Thomas

13.08.10

Her er en lille hilsen vi har fået:

Hej  Thomas og Poul

Først tak for den overvældende modtagelse vi fik ved jeres veterantræf med de mange fine biler og selveste Kongeskibet, og nu ser vi at i har lavet en meget udførlig, fin og ikke mindst humoristisk artikel fra mødet.
Det er dejligt når selv vi med de meget ældre biler bliver set og påskønnet.
Og jo tak, vi havde en fin tur rundt i det Sønderjyske, der er jo skønt i hele vort land, bare vi giver os tid til at se det.
Vi vedhæfter et par billeder fra turen, så i kan se nogle flere Ford-Tèr samlet

Endnu engang tak

Med venlig hilsen Ole og Tove Holm
 
                                       

02.08.10

Ved vores sidste torsdagstræf ved slottet dukkede der pludselig en Ford T op. Den kom helt fra Slagelse, dog ikke kun for at se til os. Det blev der en historie ud af. Se den under Månedens Køretøj.

Poul

29.07.10

Skruekammerater søges

Jeg søger 2-3 personer der i vinterperioden 2010/2011 er interesserede i, sammen med mig, at skrue på gamle motorcykler.
Tanken er, at vi mødes f.eks. hver tirsdag aften vinteren igennem på skift hos hinanden, og hjælpes med at reparere og "fikse" de forhåndenværende problemer. Jeg er selv mest til engelske motorcykler, men alle mærker og modeller er ok med mig. Har selv 2stk. BSA B40 og en Norton Commando.
Det kan også være folk med interesse for knallerter, da jeg har to stående der "lige skal fikses lidt".
Der er ingen betingelser ud over at man skal kunne tåle kaffe/kage og eventuelt øl/vand.

Meld jer på 23 92 44 66 eller MisterPNorton@hotmail.com.

Stor mc-skrue-hilsen

Poul

28.07.10

Under "Bestyrelsen" har der i lang tid manglet nogle billeder. Det fik Thomas gjort lidt ved (der mangler stadig et) ved vores sidste bestyrelsesmøde. Det er jo svært både at få det til at ligne og at være godt, men nu kan i da se "kamelerne".

Thomas og Poul

28.07.10

Fandt pludselig et par "ekstra" billeder fra vores aftentur til Egen og har lagt det ind under Billeder.

Poul

26.07.10

Jeres udsendte medarbejder har været en tur til Brørup hvor Dansk Veteran Traktor Klub holdt træf den 3. og 4. juli 2010. Det er stærke sager. Se under Billeder.

Poul 

26.07.10

Havde helt glemt det. Der er kommet billeder og en lille historie om vores klubtur til Kegnæs Fyr og Kegnæs Ringridning den 3. juli 2010. Se under Billeder. Tak for fællesskabet og opbakningen!

Poul

05.07.10

Så er der kommet tekst incl. billeder til Englændertræffet i Løgumkloster, aftenturen til Egen Egns- og Landbrugsmuseum og Pøl Traktor- og Flystævne ud under "Billeder".
Jeg vil gerne i den forbindelse takke de fremmødte medlemmer for deres støtte og opbakning!
Nyd de fine billeder som Thomas er ansvarlig for.

Poul

01.07.10

Månedens Køretøj juli 2010, Renault Dauphine Gordini 1964, er nu lagt ud..!

30.06.10

Beretningen fra Craa - Classic Race Aarhus er nu lagt ud under billeder...

Mvh.
Thomas

24.06.10

Så har vi for nyligt overstået to arrangementer, flyvetræffet i Pøl og udflugten til Egen Egnsmuseum. I den forbindelse vil jeg gerne takke deltagerne for deres opbakning!
Det bedste (synes jeg) ved vores hobby er, at folk altid møder op med en "løftet" stemning. De fleste ligner en flækket træsko, hvilket gør det yderst svært at holde liv i den dårlige stemning ret længe ad gangen. Der er altid glade miner lige fra starten (jeg har i hvert fald aldrig set nogen der så sure ud). Ikke noget med, at der først skal bruges en masse energi på at bygge en stemning op. 
Tak for jeres positive kommentarer og høje humør.
Husk også vores næste større arrangement den 3.7.

Mvh

Poul

19.6.10

Mommark Landsbylaug inviterer d. 4. juli alle oldtimerfans til at komme forbi Mommark Havn og være med til deres officielle indvielse af den nye havn.
Arrangementet foregår fra kl. 11 - 18 og byder på 60ér musik og jazz. Eventuel henvendelse kan ske til formanden Jan Kay på 20142463.
Als-veteranklub opfordrer alle til at lægge søndagskøreturen forbi havnen og udstille deres veterankøretøj. Støt op om dette lokale arrangement. Støtter vi ikke sådanne sager, er der om 10 år måske ikke noget tilbage at køre efter!

Mvh Poul

16.06.10

Nye billeder fra Gråsten, National veterankøredag og Englændertræf i Løgumkloster..!

Mvh.
Thomas

07.06.10

Så skulle alle billeder igen være på plads..!

Mvh.
Thomas

04.06.10

Vi beklager meget at nogle af vores gamle billeder (2008) er forsvundet på grund af en teknisk fejl men der arbejdes på sagen og de skulle snart være der igen..!

Mvh.
Thomas

26.05.10

National veterankøredag 2010

Link til artikel i JyskeVestkysten: Læs her

Mvh. Thomas

21.05.10

Jeg er ved at arrangere en tur for køretøjer med gamle emaljenummerplader søndag den 15.8. til Europæisk Automobilmuseum ved Odense. De holder "Sortpladetræf". Jeg vil selvfølgelig gerne se så mange med gamle plader som muligt, men turen er for alle. Planen er at tage Fynshav - Bøjden kl. 8.00. Retur igen kl. 16.00. I skal selv bestille plads. Se nærmere under www.automuseum.dk og www.alstrafikken.dk. I bedes tilmelde jer hos mig hurtigst muligt under www.MisterPNorton@hotmail.com eller 23924466.

Mvh Poul

21.05.10

Kæmpe fremmøde ved Sønderborg Slot.

Til vores torsdagstræf i aftes kunne vi tælle 43 køretøjer i det fine vejr..!

Als-veteranklub.dk startede det uforpligtende arrangementet, som et sidestykke til motorcyklernes tirsdagstræf i Sønderhav, hvor alle er velkomne til at deltage.
Det er blevet godt modtaget af de lokale og ikke mindst turister som kommer for at kigge og snakke. Mange kan jo genkende nogle af de lokale køretøjer og andre sværmer tilbage til barndommen eller deres unge dage. Folk husker ”sådan en havde onkel Hans i 1969” eller måske drømmebilen man ikke havde råd til.

 

 

Vi ses...

 

Mvh.

Thomas

 

06.05.10

Godt 20 køretøjer trodsede kulden og mødt frem til vores 2. træf i år ved slottet. Det må siges at være flot, specielt når man så de mange åbne køretøjer. Det var en aften hvor man bestemt ikke skulle være flov over en ekstra trøje eller lange hylere! Men heldigvis er vinteren da ikke hvid mere, men grøn. Lidt fremgang er der da.
Jeg fik (atter en gang) et teknisk spørgsmål fra et medlem, som jeg desværre heller ikke denne gang kunne svare på (men det kunne Arne vist). Det har fået mig til at foreslå, om det er muligt at oprette et forum, hvor medlemmer kan spørge om eller svare på andre medlemmers tekniske spørgsmål. Håber at Thomas kan melde positivt tilbage! Tak for sluderen til alle. Det var (som altid) hyggeligt.

Hilsen Poul

30.04.10

Så er en ny udgave af Månedens Køretøj i luften. Denne gang med hele 2 for 1´s pris.
als-veteranklub, vi kører bare derudaf!

Mvh Poul

29.04.10

Jeg fundet et nyhedsbrev fra MHS hvor de følger et forslag i folketinget hvortil de har sendt et brev til trafikministeriet. Det er ret langt og kedelig læsning men har dog nogle ret underholdende punkter undervejs. www.motorhistorisk.dk/Nyhedsbrev4_2010.pdf  

29.04.10

Beretning om hovedpunkterne fra bestyrelsesmødet d. 28. april 2010

 

Motorhistorisk samråd

Der blev besluttet at kontakte og at arrangere et besøg af Motorhistorisk samråd.

Ved et af vores vinter møder i Hønsehuset, til efterårs, kan de komme og forklare om hensigter og fordele af Motorhistorisk samråd. På generalforsamlingen skal vi så beslutte en eventuel godkendelse af et medlemskab og om finansieringen skal ske ved sponsorat eller kontingentstigning.
 

Læs mere om MHS her eller på www.motorhistorisk.dk

 

Sammenlægning af sponsor- og arrangementsudvalg

Der blev besluttet at lægge de to udvalg sammen af pga. deltagermangel.

 

Arrangementskalender

Arrangementsudvalget har været i gang og der er kommet opdateringer på hjemmesiden. (Se arrangementskalenderen)

Der blev snakket om de forskellige arrangementer i løbet af året.

Blandet andet om at Røllum i år forlanger 50 kr. på køretøj for at deltage. Det mener vi ikke er i orden og klubben laver derfor ikke nogen tur, til gengæld har Poul lavet en tur til Kegnæs ringridning og fyr.  

Vi vil gerne høre eventuelle nye forslag eller kommentarer..!

 

Træf og stumpemarked 2010

Vi skal stille og roligt i gang med at forberede vores eget træf d. 21. august 2010.

Plakater skal i trykken og invitationer skal sendes til andre klubber og pressen.

Der skal laves info på hjemmesiden, med blandt andet kort, kontakt oplysninger og tidspunkter.

 

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er d. 6. juli 2010.

 

Mvh.

Thomas

28.04.10

Billeder fra vores første træf ved Sønderborg Slot og beretningen om turen til Techno Classica Essen, er nu lagt ud under billeder..!

Mvh.
Thomas

26.04.10

Der er kommet opdateringer i arrangementskalenderen.

Mvh.
Arrangementsudvalget 

17.03.10

Thomas har været i gang med at svejse på sin Morris igen. Det er der kommet en beretning ud af. Læs mere under Billeder.

Mvh Poul

07.03.10

I kan se billeder fra foredraget med Steen Jørgensen fra VeteranPosten under Billeder 2010.

Mojn Poul

05.03.10

Klubbens to første udvalg er en realitet! Det drejer sig om et sponsor-udvalg og et arrangements-udvalg. Sponsor-udvalget tager Diana sig af (medlem nr. 96)  og arrangements-udvalget tager Hans sig af (medlem nr. 24). Opdaterede medlemslister følger. 
Medlemmerne selv er, efter min mening, de bedste og nærmeste til at lave klub-aktiviteter. På den måde er det også næsten sikkert, at det bliver en succes. I mange klubber er det bestyrelsen der sætter tingene i gang. Jeg ser det dog som bestyrelsens fornemste opgave at samle trådene og yde den fornødne hjælp og støtte, til dem i klubben der har ideerne og gerne vil sætte noget i gang. Kun ved selv at være aktiv i klubben får man en klub der er levende og aktiv, og som medlemmerne bakker op om, bruger, er glade for og stolte af. 
Har i en idé, så ret derfor henvendelse til én af de ovennævnte, eller til et bestyrelsesmedlem.

Mvh. og på forhånd tak.

Poul

27.02.10

Så er beretningen om min "studietur" til San Diego og Los Angeles endeligt lagt ud under billeder 2010.

Har I ikke også en historie I gerne vil fortælle her på siden..? Så skriv endeligt, intet er for småt eller trivielt..!

Mvh.
Thomas  

27.02.10

Solskinsminder fra sidste år: Månedens Køretøj marts 2010.

Mojn Poul

24.02.10

Jeg har lige lagt flere billeder ind fra generalforsamlingen af 22.02.10

Mvh Poul

22.02.10

Generalforsamlingen er nu vel overstået og man kan læse refaratet her:

Generalforsamling 2010

Mvh Thomas

15.02.10

Så er det langsomt ved at være køresæson igen gutter. Er i ved at have køretøjerne klare? Dumt spørgsmål - for selvfølgelig har i det, ikke? Hvis ikke i er helt klare endnu, så en det jo ved at være tid til stumpemarkeder.

En anden ting det snart er ved at være tid til, er min lille serie om "Månedens Køretøj". Til det formål efterlyser jeg køretøjer. Det må da gerne være et køretøj lidt ud over det sædvanlige, som f.eks. en lastbil, scooter, knallert, militærkøretøj, varebil, stationær motor eller hvad ved jeg. I må også meget gerne henvende jer hvis i er ved at restaurere et køretøj. "Almindelige" køretøjer tager jeg selvfølgelig også imod med kyshånd.

Har i lyst til at være med, så ring på 23 92 44 66 eller skriv til mig på MisterPNorton@hotmail.com. På forhånd tak.

Mvh. Poul

03.02.10

Desværre måtte vi jo aflyse klubaften og fordrag med Henning Thomsen på grund af sne.
Jeg er dog glad for at kunne meddele at han kommer den 6. april i stedet...

Husk også at kigge ind på "Månedens køretøj"

Så håber jeg at vi ses til generalforsamligen d. 22. februar i hønsehuset kl. 19.00
Husk at det kun er dem der har betalt kontingent for 2010 som har stemmeret.., men der kan betales den aften..!

Mvh. Thomas 

23.01.10

Der er kommet lidt opdatering på Morris 10/4 projektet...

www.als-veteranklub.dk/Morris10.html

21.01.10

Det annoncerede foredrag i "Hønsehuset" den 2. februar kl. 19.00  med Steen Jørgensen er desværre flyttet til d. 2. marts i stedet..!

Nyt - nyt -nyt...

Jeg har lige fået bekræftet at Henning Thomsen som skulle have været i januar kommer i stedet..! Så der bliver alligevel foredrag..! 

1. En kort introduktion til, hvordan og i hvor tidlig en alder jeg blev bil-tosse
2. Fotos af fra deltagelse i udenlandske løb og køretøjer, som kun få har hørt om
3. Faldgrubberne ved køb af veteranbil i f.eks. USA
4. Spørgsmål

20.01.10

Beretning om hoved punkterne fra bestyrelsesmødet d. 19. januar 2010

 

Vi havde en kort gennemgang af regnskab 2009 og budget 2010 og afviklingen af generalforsamlingen.

 

Der kom forslag om at oprette et sponsor og et arrangements udvalg – med et bestyrelses medlem + 2-3 frivillige… Dette blev godt modtaget og der blev snakket om hvordan det skulle fremlægges til klubbens medlemmer og eventuelle frivillige.

 

Der blev opfordret til forslag angående nye bestyrelseskandidater da Emil og Poul havde ytret at de ikke længere ønskede at fortsætte med deres poster.

Der blev snakket om hvorfor og om eventuelle løsninger… Resultatet heraf blev at man eventuelt kunne bytte om på deres bestyrelse og suppleant poster.   

 

Der er kommet henvendelse om et sønderjysk samarbejde mellem bl.a. Als-veteranklub.dk, Tønder veteranklub og vestjysk veteranklub. Dette var bestyrelsen positivt stemt overfor og der aftales et møde med disse senere.

 

Der blev snakket ture.., igen med tanken om et arrangements udvalg..!

Også om hvor vidt medlemmerne var interesseret i længere ture med deres egne køretøjer. Et forslag om at besøge Egeskov slot i egne køretøjer hvor man kunne ”fylde” bilerne med medlemmer der gerne ville med men ikke ønsker at køre selv blev positivt modtaget.

Der kom forslag om at besøge Sønderborg slot og Dybbøl centeret som også blev positivt modtaget.

Det blev besluttet at undersøge muligheden for at leje en bus for eventuel tur..!

I henhold til et evt. sønderjysk samarbejde kom der et forslag med at besøge brandværnsmuseet gram til den nationale veterankøredag d. 5. juni… dette var der uenighed om da der kom meninger om at man skulle blive lokalt denne dag.

 

Der blev vist et oplæg af en plakat til vores eget træf i august som vi besluttede at gå videre med.

 

Det blev oplyst at man savnede opdateringer og nyheder på hjemmesiden og det prøver vi at gøre bedre… Husk at følge Månedens køretøj..!

 

Mvh.

Bestyrelsen

 

Gamle "Nyheder"

Der er blevet renset lidt ud i de efterfølgende nyheder så de ikke fylder så meget..!

 

28.10.09
Lidt nyt..!

Klubben har anskaffet sig en mobiltelefon for at kunne sende sms, altså korte beskeder og nyheder. Eksempelvis hvis vi en smuk sommeraften vil køre en tur eller samles et sted til en is.., eller hvis der skal overbringes en kort nyhed eller ændring. 
I bedes derfor kontrollere medlemslisten, om jeres mobilnummer er med og om det er korrekt.

Hilsen Thomas

26.10.09
Læs under Billeder hvad jeg oplevede på Landbomuseet Brødsgård ved Kolding.

Mojn, Poul.

 

11.10.09
Så er der lagt en beretning ind under Billeder af dette års Goodwood Revival, som jeg lige har besøgt. Engelske sager af fineste kvalitet, for dem der er til det.

Mojn, Poul.

26.08.09

Igen i år holdt Als-veteranklub.dk vores eget træf og stumpemarked for historiske køretøjer d. 22. august.

Vi var rigtig heldig med vejret og dette betyder meget når man har med sådanne skatte at gøre, ikke mindst når man kommer "topløs" er det unægtelig sjovere når solen skinner. Det måtte vi jo erkende sidste år hvor vi var ramt af
dagsregn, vi valgte dog at sige at det var generalprøven og er utrolig glade for at premieren forløb så fint. 
Vi fik uddelt 53 køretøjsnumre til vores publikumskåring, hvilket jeg synes var meget flot. Dagen igennem var der også pænt med mennesker, der blev solgt godt ud af pølserne og stemningen føltes rigtig god når folk gik rundt og
snakkede, de så ud som om de hyggede sig. Hvad mere kan man forlange..!  

 

Som formand vil jeg gerne sige mange tak til bestyrelsen, især til Egon som lægger ejendom til og sammen med Ole
har udført langt det meste forberedende arbejde til træffet.
Det hele ville selvfølgelig ikke kunne lade sig gøre eller være sjovt, hvis ikke det var for den rigtig fine opbakning og
støtte fra vores medlemmer og de mange andre besøgende, det skal I have meget ros for, tak..!

 

Også en stor tak til vore sponsorer for de fine præmier, Veteranposten, Brøggeriet, Refako, Super Dæk Service, PLP-Byggefima A/S, Kreditbanken, Broager Sparekasse og Würth.., håber på vi må komme igen til næste år..!  

 

I kan gå ind og se billeder og læse om træffet, se mere her:

 

Mvh.

Thomas (formanden)

25.07.09

Tilmeldingen er åben til Karensminde Veteranstævne i Grindsted.
Tilmeldingen og arrangementet er gratis for føreren af køretøjet... endda inkl. middagsmad.

Husk sidste tilmelding d. 19. august 2009

Jeg kan varmt anbefale at I tager familien med da der er rigtig meget at kigge på.

I kan se billeder og læse om mit besøg der sideste år: Grindsted08

Og I kan se mere her: http://karensmindes-venner.dk

Mvh. Thomas

29.05.09

Danfoss - fabrikant Mads Clausens Fond har valgt at støtte Als-veteranklub.dk med 10.000kr. til afholdelse af arrangementer og foredrag om blandt andet om pleje og vedligehold af veterankøretøjer... Vi siger mange tak!

20.04.09

Så er turen til Strøjer samlingen vel overstået.

Jeg vil gerne først sige tusind tak for en rigtig hyggelig tur, den store opbakning og de mange fødselsdagshilsner.

Især en stor tak til Ole for at have organiseret det hele, skaffet bussen og for at være chauffør på turen også en stor tak til hjælperne Lis, Grethe, Poul og Egon for at lave kaffe og smøre rundstykker. 

Ikke mindst en ligeså stor tak til Henrik's bageri i Guderup for at have sponsoreret rundstykker og smør...  og til Strøjer samlingen for at ville tage imod os.

Der arbejdes på en beskrivelse og billeder af turen som bliver lagt ud på hjemmesiden. 

Mvh. Thomas

16.04.09

Så er det første sommertræf ved Sønderborg slot vel overstået. Se mere her:

06.04.09

Der er blevet lagt beskivelse og billeder ud om Veteranpostens tur til Techno Classica Essen 2009

Formand og kasserer deltog på turen - læs mere her:

26.03.09

Til vores næste klubaften d. 7/4-09 kommer Arne Hynding Poulsen og fortæller om "Min tid i autobranchen" 

29.01.09

Så er generalforsamlingen vel overstået, det forløb jo ganske hurtigt og smertefrit...!

En af aftenens mest debatterede emner var nok håndboldkampen, Danmark - Tyskland, men der blev da også tid til at snakke klog veteran snak efter at formanden havde aflagt beretning, regnskabet og budgettet var godkendt. Der ud over blev Arne Møller valgt ind som suppleant i stedet for Michael Lysholm som ikke ønskede genvalg. Se formandens beretning om 2008 her:

Der mødte 24 medlemmer op og det syntes jeg var ganske pænt, trods nogle var lidt sent på den og andre nok blev hjemme på grund af håndboldkampen. Ikke nok med det så kom der faktisk også et nyt medlem denne aften.

Jeg vil lige endnu en gang opfordre dem der ikke har betalt kontingent at huske at sidste frist er tirsdag d. 3. februar til klubaften ellers kan I indbetale kontingent på vores bankkonto...

Mvh. Thomas

06.01.09

Der er kommet forespørgsel om rygepolitik til klubaftner!

Vi vil gerne bede folk om at gå udenfor hvis de skal ryge til vore klubaftner/arrangementer (selvom hvis der evt. skulle stå askebægere på bordene). Der er halvtag bag Hønsehuset hvis det regner...

Mvh. Bestyrelsen

07.06.08

Så er Danmarks nationale veterankøredag vel overstået og lad mig starte med at sige tak til Egon for at måtte køre med i Chevrolet’en og for at han og Ole havde lavet kaffe til turen og planlagt en rigtig fin rute. Også en tak til Vagns Saab museum for kiggen og ikke mindst til Henriks bageri i Guderup for at han sponserede dejlig chokoladekage.

Vi startede 8 biler fra Sønderborg slot, hvor der som altid var mange mennesker ovre at kigge på de dejlige veteranbiler. Efter en tur gennem byen og over til de landlige omgivelser kom vi om til Vagns Saab museum, Vagn var ikke selv hjemme men havde fået svigermor til at lukke op, hvor vi så kiggede os lidt omkring. Turen skulle have været gået videre om til Mjels sø men blev ved en hurtig beslutning om parkeringsmuligheder lavet om til Dyvig i stedet. Det fortrød vi nu heller ikke da vi først havde pakket borde, stole, kaffe og kage ud til alle sad vi rigtigt og hyggede os i solen og den behageligt kølene brise… det var så afslutningen på en vellykket tur da mange skulle videre hjem og holde farsdag.

 

Tak for en hyggelig dag alle sammen…

 

Thomas  

 

02.06.08

Så er Gråsten Oldtimer løb 2008 overstået og det forløb jo ganske tilfredsstillende.

Vejret var jo med os og man kan da heller ikke klage over tilslutningen. Pladsen var jo fyldt til briste punktet.

Jeg syntes det var flot at vi kunne samles 18 biler ude fra hønsehuset og at der så stødt nogle til os nede på pladsen gør det jo ikke ringere. Vi fik også et par nye medlemmer så vi nu stødt nærmer os de 50.

Husk nu at på torsdag er farsdag og veterankøredag og at vi vil lave en fælles tur om til Vagns Saab-museum. Jeg kan også meddele at Henriks bageri i Guderup sponsorerer kage til kaffen som klubben giver.

Planen er at vi mødes ved Sønderborg Slot kl.13.00 og kører via en planlagt rute om til Saab-museet, kigger os lidt omkring og kører derfra til Mjels sø og får kaffen.

Hilsen Thomas

17.05.08

Hej alle sammen.

Tak for det gode fremmøde ved slottet i torsdags.

Det var en succes med 23 biler og 3 motorcykler, og ikke mindst rigtigt mange tilskuere. Vejret kunne jo heller ikke have været bedre og med den flotte solnedgang var kulisserne med slottet og Alssund jo ideelle.

Der blev snakket om løst og fast, alle var enige om at det for det første var en god ide med klubben og for det andet at det nok skulle blive en succes med at mødes ved slottet. Der kom forslag om at mødes forskellige steder hver gang men iværtfald til at starte med bliver vi ved slottet. Man kunne evt. samles ved slottet og køre videre rundt, dette kræver dog tilladelse hvis vi skal køre kolonnekørsel, men man kan jo køre individuelt..!

Vi fik også 6 nye medlemmer så vi nu er oppe på 32 i klubben.

 

Vi har i bestyrelsen også valgt at foretage en lille navne korrektur af klubnavnet så vi nu kalder os als-veteranklub.dk i stedet for at tilgodese vore 2 hjulede medlemmer. Det er købt et nyt domæne til Internettet. det gamle kommer dog også til at køre videre…

                                                                                                                                                  

Sidst men ikke mindst er vi så småt ved at nærme os Gråsten Oldtimerløb, som jo er årets vigtigste begivenhed… har I alle husket at melde jer til!

 

Hilsen 

Thomas 

12.04.08

Sommertræf:

Ja, hvad er nu det for noget....?

Meningen med ovenstående, er at starte en ny tradition, der forhåbentlig med tiden bliver til gavn for alle områdets veterankøretøjsinteresserede, klubmedlemmer eller ej.

De af jer der kommer fra området, kender sikkert fænomenet fra motorcyklernes træf tirsdage ved Sønderhav.

Vi har i klubben snakket om at starte et træf op i sommerhalvåret, som foregår på torsdage i lige uger i starten, senere hen måske alle torsdage!. Der skal ikke være mødepligt, man kommer og kører når man har tid. Et sted hvor folk alligevel kommer forbi, når man alligevel vil ud og luftes en sommeraften. Et sted som pladsen foran slottet, også med tanke på de mange turister, der i forvejen er deromkring. Der vil også være muligheder for en smuttur ud i det grønne bagefter. Vi er helt sikre på at det ville blive et tilløbsstykke, både for deltagere og tilskuere...

Første gang bliver d. 15.05.08

Husk det nu: Torsdage i lige uger... så sæt kryds i kalenderen.

Med venlig sommerhilsen

Poul & Thomas 

03.04.08

Vi er nu oppe på 26 medlemmer og jeg syntes det var et rigtigt godt fremmøde til sidste klubaften!

Kan vi skabe et sådant fremmøde til vort nye arrangement ved Sønderborg slot, er jeg sikker på rigtig god omtale, mange nye medlemmer og nogle hyggelige sommeraftner.

Hilsen Thomas

04.12.07

Så har vi haft det første bestyrelsesmøde.

 

Og der blev valgt at konstituere os således:

 

Formand – Thomas Nielsen

 

Næstformand – Egon Kellmann

 

Kasserer – Ole Nielsen

 

Sekretær – Emil Uhlmann

 

Medlem – Poul Mathisen

 

Suppliant – Iver Clausen

 

Suppliant – Michael Lysholm

 

01.10.07

Her er et link til alle jer der ikke fik købt Jyllandsposten med artiklen om Ole og hans Sunbeam Rapier Fastback... http://jp.dk/morgenavisen/tour/article1107456.ece

26.10.07

Så er den stiftende generalforsamling vel overstået.

Og tak for en hyggelig aften.

 

Vi var i alt 11 veteranbil interesserede der gennemgik vedtægterne og lavede nogle små ændringer, som er blevet rettet i den version jeg har lagt ud på hjemmesiden sammen med indmeldingsblanketten.

 

Der var desværre nogle interesserede der ikke kunne komme men er så velkommen næste gang.

  

Der blev valgt en bestyrelse på 5, Thomas Nielsen, Ole Nielsen, Egon Kellmann, Emil Uhlmann og Poul Matthisen plus 2 suppleanter Michael Lysholm og Iver Clausen. Det er endnu ikke fast lagt hvilke funktioner vi får det aftales først på bestyrelsesmødet d. 6/11-07 kl. 18.30.

 

Der blev vedtaget et kontingent på 100 kr. til bl.a. hjemmeside, porto og papir mm.

Der skal oprettes en bankkonto hvor kontingent kan indbetales og regnskabet kører fra d. 1/1-08.

 

Der blev derudover vedtaget at der her i vinterhalvåret afholdes et møde en gang i måneden, hver 1. tirsdag kl. 19.00 i Hønsehuset, som Egon venligt stiller til rådighed for os.

   

Der blev derudover også snakket en del om formål og berettigelse af klubben men ellers gik snakken veldigt om egene biler og motorcykler og udvekslet erfaringer hermed. Og var det ikke formålet med klubben.

 

05.06.07

Velkommen til als-veteranbilklub.dk

Vi er nogle stykker fra Als og omegn der interesserer os for gamle biler, derfor vil slutte os sammen og danne denne klub.

Bor du i nærheden og kunne du evt. tænke dig at slutte dig til os så send en mail til formand@als-veteranbilklub.dk

Mit navn er Thomas Nielsen og har fået en ide om at jeg vil i gang med at restaurere en gammel Opel Six fra 1935 som man løbene vil kunne følge på min anden hjemmeside opel-six.dk

Jeg prøver at fungere som webmaster og vil gerne have links, telefon numre, adresser eller andet der kan have interesse når det gælder veteranbiler, som f.eks. til stumpemarked, træf, andre klubber, reservedele, værksteder o.s.v.

Siden er under opbygning så hav tålmodighed...

Der indbydes til stiftende generalforsamling

Tirsdag d. 23 Oktober 2007 kl. 19.00

 

 

05.06.07

Velkommen til als-veteranbilklub.dk

Vi er nogle stykker fra Als og omegn der interesserer os for gamle biler, derfor vil slutte os sammen og danne denne klub.

Bor du i nærheden og kunne du evt. tænke dig at slutte dig til os så send en mail til formand@als-veteranbilklub.dk

Mit navn er Thomas Nielsen og har fået en ide om at jeg vil i gang med at restaurere en gammel Opel Six fra 1935 som man løbene vil kunne følge på min anden hjemmeside opel-six.dk

Jeg prøver at fungere som webmaster og vil gerne have links, telefon numre, adresser eller andet der kan have interesse når det gælder veteranbiler, som f.eks. til stumpemarked, træf, andre klubber, reservedele, værksteder o.s.v.

Siden er under opbygning så hav tålmodighed... 

Der indbydes til stiftende generalforsamling

Tirsdag d. 23 Oktober 2007 kl. 19.00

Tilbage til forsiden

: